Chakra Yoga

Het rondwervelen van kleine energiestromen die zich in het lichaam bevinden. Chakra’s zijn een verzameling energiecentra van het lichaam. Het geeft een kruispunt aan waar geest en lichaam elkaar ontmoeten.

Het Chakrasysteem is het middel waardoor wij bewustzijn verkrijgen. Het Chakrasysteem is hoe wij het leven ervaren, hoe we de realiteit waarnemen en hoe we relaties met onszelf, anderen en de wereld aangaan. Dit Chakrasysteem is het leven zelf.

De oefeningen zijn gericht op het openen van de eerste 5 chakra’s en verbinding maken met onze intuïtie (6e + 7e Chakra). Het opheffen van blokkades en het goed laten doorstromen van ons energie stelsel. Er wordt gebruik gemaakt van yoga asana’s, adem oefeningen, klank, dans en geleide meditaties.